Utcanév és címadatbázisok Magyarországra

Utcanév és címadatbázisok Magyarországra

Az országos utcatörzs adatbázis Magyarország valamennyi településére biztosít – az ön felhasználói céljaihoz és igényeihez igazodó – egységes szerkezetű, de különböző adatmélységű közterületnév és címtörzs referencia adatbázisokat. Budapestre (GeoXY) és egyedi projektekhez speciális címtörzseket (címpontfelhő) is biztosítunk felhasználóinknak.

Legfőbb adatbázis jellemzők:

 • Országos lefedettség
 • Egységes adatbázis szerkezet
 • Folyamatos változáskövetés
 • Rendszeres adatbázis frissítés
 • Kapcsolódó térinformatikai szolgáltatások

Használja mindig a céljaihoz leginkább illeszkedő adatbázist!

Adattartalom szerinti árkategóriák Ár (HUF) + ÁFA Éves követési díj
Közterület 1 adatbázis 1 000 000 Ft 500 000 Ft
Közterület 2 adatbázis 2 000 000 Ft 800 000 Ft
Közterület 3 adatbázis 3 600 000 Ft 1 600 000 Ft
Címtörzs 1 adatbázis 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft
Címtörzs 2 adatbázis egyedi   egyedi
GeoXY – Budapest adatbázis egyedi   egyedi
Címpontfelhő adatbázis egyedi  egyedi

Adatbázis frissítések évente kétszer, frissítések ütemezése »

Utcatörzs – Referencia címadatbázisok

Az Országos utcatörzs adatbázis Magyarország teljes területére, valamennyi magyar településre egységes szerkezetben készülő közterület és címadatbázis.
Az adatbázis szerkezetének és a teljességnek köszönhetően egyaránt alkalmas különböző ügyfélnyilvántartások, vagy partnerekhez köthető címadatbázisok egységesítésére, tisztítására, címbeviteli űrlapok vagy címkereső szolgáltatások referencia adatbázisának.

GeoXY – Részletes címadatbázis

Budapestre – annak kiemelt jelentősége miatt – a közterület referencia adatbázis mellett készül egy részletesebb adatbázis is. Ez a címadatbázis nem csak az egész házszámadatokat tartalmazza, hanem az egész házszám adatokon túl a házszám alábontásokat (pl.: /a /b, A épület, B épület) is, ezen felül az alábontásokhoz önálló GPS koordináta adatokat is tartalmaz (pl. lakótelepi vagy ipari területek).

Címpontfelhő – Technikai címtörzs

A DSM-10 vektoros házszámos utcatérképből származó teljes – tisztítatlan címadatbázis – mely minden előforduló, útvonal szakaszhoz rendelt közterület elnevezést, így nem csak a hivatalos közterület neveket, hanem a “parkoló”, “temető”, “benzinkút” stb. elnevezéseket is tartalmazza.
Ennek az adatbázisnak a használatát elsősorban egyedi fejlesztésekhez vagy projektekhez javasoljuk, ahol az ilyen megnevezések is jelentőséggel bírnak.

Kérésre az adatbázisokból mintaállományt küldünk. Amennyiben egyedi vagy speciális adatbázisigénye, vagy további kérdése van kérdezze munkatársainkat »

Formátum

Valamennyi közterület- és címadatbázis alapértelmezetten .tab szeparált .txt formában kerül szállításra, Igény esetén lehetőség van további adatformátumokban történő szállításra, ilyenek MapInfo.tab,  ESRI.shape.

Adatbázis árak »

Megvásárolható adatbázisok és tartalmi különbségeik

Mintaadatbázis: Kérésre a közterület és címadatbázisokból az ön által kért területre mintaadatbázist küldünk.

Az adatbázisok egységes szerkezetben készülnek, folyamatosan karban tartottak, egyedi azonosítókkal és minőségkódokkal ellátottak, így a változáskövetés folyamatosan biztosított. Az adatbázisok saját belső információs vagy vállalatirányítási rendszerekbe illeszthetők.

Referenciák »

Adatbázisok Közterület adatbázisok Címadatbázisok Speciális adatbázisok
mezőszerkezet Közterület 1 Közterület 2 Közterület 3 Cím 1 Cím 2 Címpontfelhő GeoXY
lefedettség Magyarország Magyarország Magyarország Budapest
felhasználás referencia referencia technikai referencia
Megye
Településnév
Településrész név
Irányítószám
Közterület neve
Közterület típusa
Legkisebb házszám
Legnagyobb házszám
Egész házszám
Házszám alábontás
Xmin
Xmax
Ymin
Ymax
X
Y
Közterület minőségkód
Közterület egyedi azonosító
Közterület régi neve

A magyarországi címnyilvántartást segítő közterület és címadatbázisaink egymásra épülő adatbázisok, adatforrásuk egységesen a DSM-10 vektoros házszámos utca szintű Magyarország térkép, karbantartásuk egységes metódussal készül. Céljuk, hogy az egyre szélesebb körben terjedő informatikai rendszerekbe könnyen integrálható referencia adatbázisokat biztosítsunk a magyarországi címek tekintetében.

Közterület és címreferencia

Öt különböző adatmélységgel készülő Országos utcatörzs referencia adatbázis:

 • Közterület1 adatbázis
 • Közterület2 adatbázis
 • Közterület3 adatbázis
 • Cím1 adatbázis
 • Cím2 adatbázis

Mindegyik adatbázis azonos adatbázis szerkezettel, de eltérő adatmélységben készül Magyarország valamennyi településére. A közterület adatbázisok az ország egészére egységesen, a címadatbázisok település (Budapesten kerület) és annál magasabb közigazgatási egységekre vásárolhatók meg – alapárak.

GeoXY – Budapest

Az egész házszám mélységű referencia adatbázisokhoz képest olyan többlet adattartalommal rendelkezik, mely nagy mértékben segíti a pontos helybeazonosítást Budapesten belül.

Többlet adattartalom

 • a házszám alábontások (/a; /b)
 • a tartományi házszámok (126-130), pl. ipari, intézményi területeken
 • a lépcsőház adatok (I.; II; A; B;), ha van, pl. lakótelepeken
 • az épület adatok (A; B;), ha van, pl kórházi, egyetemi területeken
 • HRSZ, abban az esetben, ha nincs házszám adat, pl. külterületi részek

Címpontfelhő

A címpontfelhő a DSM-10 vektoros házszámos utcatérképhez kapcsolódó teljes közterületnév és címadatbázis, melynek használata elsősorban egyedi fejlesztésekhez vagy informatikai projektekhez ajánlott.

Kérésre az adatbázisokból mintaállományt küldünk. Amennyiben egyedi vagy speciális adatbázisigénye, vagy további kérdése van kérdezze munkatársainkat »

Adatbázis frissítések »

Ügyfélnyilvántartás – Címregiszter készítés

Számos szolgáltatás esetében pontosan kell tudni, egységesen kell kezelni az ügyfelek, partnerek címadatait – függetlenül attól, hogy természetes személyek, vállalkozások vagy akár intézmények.
Az Országos utcatörzs – közterület és címadatbázisai megfelelő referenciát biztosítanak.

Az adatbázisok Magyarország minden településére egységes szerkezetben, folyamatos változáskövetéssel készülnek. Adatbázis szinttől függően akár házszám mélységig tartalmazzák a címadatokat, minden egyes címhez hozzárendelve a megfelelő térbeli koordinátát is.

Geokódolás, címtisztítás

A címadatbázisok, valamint a speciális adatbázisok geokódoló szolgáltatásba, vagy címkereső szolgáltatásokba is beépíthetők. Magyarországi címek esetében vállaljuk nagy mennyiségű címadat tisztítását, egységesítését, geokódolását minőség-ellenőrzéssel.

Címtisztítás – Adatbázis előkészítés

Az “Országos utcatörzs” cím és koordináta mélységű adatbázisai számos körzetlehatárolási és járatoptimalizálási feladat során biztosítanak megfelelő referencia adatbázist a forráscímek tisztításához, elemzési előkészítéséhez az elemzési eredmények térképi megjelenítéséhez, ilyen feladatok pl.:

 • ellátási körzet optimalizálás,
 • közműszolgáltatás (óraleolvasás),
 • szolgáltatási körzet lehatárolás
 • címzett és címzettlen küldemény kézbesítés

Körzetbejárás, küldemény kézbesítés

Budapest esetében sokszor kevés a cím házszám mélységű ismerete. A GeoXY adatbázis az egész házszámtagon túl tartalmazza az épület, lépcsőház adatokat is egyedi beszúrási ponttal, azaz önálló koordináta adatokkal is, így a bejárás során minden cím a valós helyén található meg.

Referenciák

Felhasználási céltól függően a közterület és címadatbázisainkat a legkülönbözőbb szolgáltatási területeken használják az ügyfelekhez, partnerekhez kapcsolódó címadatbázisok egységesítéséhez:

 • Kiskereskedelem
 • Pénzügy, biztosítás
 • ITC
 • Államigazgatás
 • Közműszolgáltatás
 • egyéb

Referencialista, felhasználók »

Szolgáltatások

Ha egyedi címadatbázisra van szüksége, vagy nagy mennyiségű tisztítatlan címeit egységesíteni, de a címtisztítást, címvalidálást, geokódolást velünk végeztetné el lépjen kapcsolatba velünk.

Kérésre az adatbázisokból mintaállományt küldünk. 

Keresse munkatársainkat »

Adatbázisok alapárai

A közterületnév és címadatbázisok a felhasználási célhoz illeszkedően eltérő adatmélységűek és árúak. A közterület adatbázisok csak az egész országra egységesen vásárolhatók meg. A címadatbázisok és speciális adatbázisok településenként is megvásárolhatók. Adatbázis frissítések »

Adattartalom szerinti árkategóriák Ár (HUF) + ÁFA Éves követési díj
Közterület 1 adatbázis 1 000 000 Ft 500 000 Ft
Közterület 2 adatbázis 2 000 000 Ft 800 000 Ft
Közterület 3 adatbázis 3 600 000 Ft 1 600 000 Ft
Címtörzs 1 adatbázis 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft
Címtörzs 2 adatbázis egyedi   egyedi
GeoXY adatbázis egyedi   egyedi
Címpontfelhő egyedi   egyedi

Az Országos utcatörzs -Cím2 valamint a Címpontfelhő (technikai) adatbázis minden magyar településre egységesen készül. Ezek az adatbázisok településenként is megvásárolhatók. Településméret szerinti listaárakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Településméret szerinti kategóriák Ár (HUF) + ÁFA
Budapest 750 000 Ft
Debrecen, Győr, Miskolc, Pécs, Szeged 199 000 Ft
Kecskemét, Nyíregyháza, Székesfehérvár 159 000 Ft
több mint 40.000 lakosú település 99 000 Ft
30 – 40.000 lakosú település 79 000 Ft
20 – 30.000 lakosú település 64 000 Ft
5 – 20.000 lakosú település 49 000 Ft
kevesebb mint 5.000 lakosú település 9 000 Ft

Speciális adatigény, vagy egyedi megrendelés – pl. egy megye, vagy csak megyeszékhelyek megvásárlása – esetén az árak a listaártól eltérőek.
Kérjen egyedi árajánlatot »

Adatbázisokhoz kapcsolódó hírek, érdekességek