Magyarország raszteres térképsorozata

A GeoXRaszter egy hagyományos térképi megjelenéssel rendelkező, digitális, raszteres térkép-sorozat Magyarország területére.

Mikor érdemes a GeoXRaszter térképsorozatot választania?

 • ha háttértérképre van szüksége saját térképes alkalmazásához,
 • ha alaptérképet keres térinformatikai munkafolyamatai támogatásához,
 • ha térképszolgáltatást keres flottakezelő vagy belső -követő alkalmazásába,
 • ha egyedi térképet nyomtatna településéről, szolgáltatási területéről, turisztikai régiójáról.

Mire ad megoldást a GeoXRaszter térkép?

 • ha alternatívát keres a GoogleMaps, Bing, vagy az OSM térképek kiváltására,
 • ha elégedetlen az adatbázisokon alapuló térképek grafikai minőségével,
 • ha folyamatosan frissített és rendszeresen ellenőrzött térképre van szüksége,
 • ha azonnal használható, elérhető térképszolgáltatást keres,
 • ha fontos, hogy visszajelzéseit figyelembe vegyék és átvezessék a térképen.

A folyamatosan fejlesztett és karbantartott GeoXRaszter térkép-sorozat képállományokként vagy webes szolgáltatás keretében (WMS, TMS) is elérhető teljes Magyarországra, de akár egyedi területekre is lekérdezhető, megvásárolható vagy belőle nyomdakész állomány is rendelhető.


Itt tekintheti meg a GeoXRaszter térképet használó bemutató felületet!

GeoXraszter minta alkalmazás

GeoXraszter minta alkalmazás

Kérdezze munkatársunkat

Fejlesztési cél

A GeoXRaszter térkép-sorozat kifejlesztésének célja az volt, hogy létrehozzunk Magyarország területéről egy – elsősorban digitális rendszerekben alkalmazható  – általános alaptérképet, mely:

 • tartalmilag és grafikailag egységes,
 • folyamatosan aktualizálható és fejleszthető,
 • hatályos és hiteles adatforrások felhasználásával készül.

A térkép-sorozat tartalmának, grafikai megjelenésének, szimbólumrendszerének, tipográfiai jellemzőinek és digitális tárolási és elérési módjának meghatározásakor arra törekedünk, hogy a térképsorozat hatékonyan segítse:

 • a közigazgatási egységek (megye-járás-település) rendszerében történő eligazodást, a városhálózat, településstruktúra térképi tagolásával,
 • a közlekedési hálózatok áttekintését: az úthálózati hierarchia, a vasúthálózati struktúra és kapcsolódó objektumok tematikus ábrázolásával
 • a városokon és a kisebb településeken belüli tájékozódást a kiemelt objektumok (pl. a közintézmények), az utcahálózat, utcanevek, házszámok megjelenítésével.

Felhasználási lehetőségek

A GeoXRaszter térkép-sorozat adattartalmának felépítésének és technikai jellemzőinek köszönhetően számos célra használható

Alaptérkép és/vagy háttértérkép Magyarországra

 • digitális térképes rendszerekhez,
 • fájl alapú térképszolgáltatásokhoz (TileMapService),
 •  szabványos térképszolgáltatásokhoz (WMS, WMS-T),
 • nyomdai minőségű, egyedi kivágatok készítéséhez (egyedi falitérképek, atlaszok),
 • flottakezelő és navigációs alkalmazásokhoz,
 • térinformatikai munkafolyamatok támogatására,
 • utca szintű körzetelemzésekhez (vonzáskörzet, ellátási körzet, hatásterület),
 • POI adatbázisok térképi megjelenítéséhez és elemzéséhez (turisztikai célpontok, ügyfelek, partnerek térképi megjelenítése)

A térképsorozat elemei geoszerver kiszolgáló alá telepítve (WMS) vagy térképcsempék formájában (TMS) is megrendelhető.

Kérdezze munkatársainkat

A GeoXRaszter Magyarország területét ábrázoló, egységes arculatú, kartográfiai igénnyel szerkesztett rasztertérkép-sorozat, amely méretarányok szerint eltérő tartalommal egy autóstérkép, egy közigazgatási térkép illetve egy várostérkép vagy utcatérkép jellemző adattartalmával rendelkezik térképészetileg szerkesztett formában. A térképsorozat 11 méretarányban, az adott nagyítási szinthez illeszkedő adattartalommal készül, negyedévente kerül frissítésre és kiadásra.

Megjelenését és tartalmát tekintve az áttekintő-térképtől (~1: 4 800 000 méretarány) a részletes várostérképig (~1:4 700 méretarány) ábrázolja Magyarország területét. A térkép mindig az aktuális méretaránynak megfelelő tartalmi sűrűséggel, generalizáltsággal és helyzeti pontossággal tartalmazza elsősorban a közigazgatási egységeket, a közlekedési hálózatokat, a kiemelt objektumokat és a vízrajzi elemeket. A térképi tájékozódást – a méretaránynak megfelelő – névrajzi elemek (feliratok) is segítik.

Közigazgatási egységek

 • állam-, megye-, járás-, település- és kerülethatárok
 • védett területek: nemzeti parkok és tájvédelmi körzetek határa

Épített fedettségek

 • beépített területek, belterületek,
 • ipari területek, zártkertek
 • külterületi lakott helyek,
  • tanyavilág
  • külterületi, egyedülálló, lakott épületek és épületcsoportok

Természetes fedettségek

 • erdő
 • parkok, belterületi zöldfelületek

Vízrajzi elemek

 • folyók, jelentős vízfelületek, állóvizek
 • vízfolyások, csatornák

Domborzat

 • domborzatárnyékolás

Úthálózat

 • autópálya, autóút, csomóponti ágak
 • országos főúthálózat, összekötő utak (állami kezelésű utak)
 • áthajtási utak és a belterületi utcahálózat (önkormányzati kezelésű utak)
 • lakott helyhez vezető, vagy jelentős burkolatlan utak
 • kompok

Vasúthálózat

 • vasúti fő- és mellékvonalak,
 • vasútállomások, megállóhelyek
 • metróhálózat (Budapest)
 • metró állomások

POI-k, jelentős objektumok, létesítmények

 • temetők, sírkertek
 • kórházak
 • bevásárlóközpontok, kereskedelmi létesítmények, piacok
 • sportpályák, sportlétesítmények
 • benzinkutak
 • határátkelőhelyek

Névrajz, megírások

 • közigazgatási egységek nevei (település, megye)
 • településrész-nevek
 • külterületi, címmel rendelkező lakott helyek neve
 • közlekedési elemek:
  • útszámok, csomópontszámok
  • közterületnevek
  • vasúti viszonylatszámok, megállónevek
 • POI-k, kiemelt objektumok közhasználatú megnevezése

GeoXRaszter térkép adatforrása

A GeoXRaszter térképsorozat forrása az 1:10 000 méretarányú, házszám mélységű vektoros térképállomány a DSM-10 térkép amely az ország valamennyi településére – azok bel- és külterületeire – egységes szerkezetben és adattartalommal készül. A DSM-10 térképállomány adattartalma 1998. óta folyamatosan bővül a helyszíni felmérések, az állami adatforrások és a felhasználóktól kapott visszajelzések, igények alapján, így a GeoXraszter térkép adattartalma is folyamatosan megújul.

Kérdezze munkatársainkat

A GeoXRaszter térkép-sorozat tartalmának, grafikai megjelenésének, szimbólumrendszerének, tipográfiai jellemzőinek és digitális tárolási és elérési módjának köszönhetően rugalmasan alkalmazható a legkülönbözőbb környezetekben és formátumokban.

Képállományok jellemzői

A GeoXRaszter  – Magyarország raszteres térképsorozata egymáshoz elvágólag illeszkedő “képkockákból”, georeferált bitképekből áll. A képállományok egyértelmű térbeli referenciáját a képek nevezéktana és az ún. “world-file”-ok biztosítják. Egy adott térbeli helyhez (és méretarányhoz) mindig egy és csak egy kép rendelhető. A térképcsempék átfedés- és hézagmentesen fedik az ország teljes területét. A vonatkozási hely ismeretének következtében a térkép alkalmas térinformatikai rendszerekben, alkalmazásokban és keretrendszerekben történő alkalmazásra, más térbeli adatokkal történő együttes, integrált megjelenítésre.

Vetület

EOV (Egységes Országos Vetületi rendszer, CRS:23700)
HD ’72: GRS 1967 ellipszoid alapon értelmezett ferdetengelyű, redukált, szögtartó hengervetület.

Méretarányok

a térképsorozat az 1,25 m/px-től (~1 :4700) 1280 m/px-ig (~1: 4 800 000) terjedő felbontású térképcsempéket tartalmaz, 11 különböző méretarányban.

Tárolás/file-rendszer

A képeket méretarányonként, ezeken belül pedig az x-koordináta alapján meghatározott könyvtárakba szervezve tároljuk (Z/X/Y.* – „Level/Row/Column”-rendszer)

Kimeneti formátumok

„Tile/Flash-verzió”

 • fileformátum: 32bites, ZIP-tömörített, RGB PNG
 • csempeméret: 200×200 pixel
 • felbontás: 96 dpi
 • összesített fileméret: ~10 Gb (~3 100 000 db képállomány)

„WMS-verzió”

 • fileformátum: 24bites, RGB JPEG
 • csempeméret: méretarányonként változó képméret (1,25: 2 000 px, 2,5: 1 000 px, 5-160: 600 px, 320-640: 400 px, 1280: 200 px )
 • felbontás: 96 dpi
 • összesített fileméret: 8 Gb (~140 000 db képállomány)

Egyedileg rendelt kivágat, atlaszok

 • bármilyen, széles körben elterjedt raszteres adatformátum (alaphelyzetben 32bites, CMYK, LZW-tömörítésű TIFF )
 • kimeneti képméret: akár A0 méretű képek előállítása is lehetséges, akár darabolva is.
 • felbontás: nyomdai célú feldolgozás esetén minimum 250 dpi felbontás ajánlott.

Kérdezze munkatársainkat

GeoXRaszter térképsorozat ára

*A táblázat a GeoXRraszter térképsorozat méretarányok szerinti árait tartalmazza.

A térképsorozat elemei – a felhasználási célnak megfelelően – méretarányonként vagy településenként is megvásárolható, saját alkalmazásba, szolgáltatásba illeszthető. A térképsorozat térképszolgáltatás keretében is elérhető.

A többfelhasználós ár az egyfelhasználós ár kétszerese, a megadott árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.

Kérdezze munkatársainkat

Teljes Magyarország Ár*
1: 4.000 méretarányú réteg 2.500.000 Ft
1: 8.000 méretarányú réteg 1.250.000 Ft
1: 16.000 méretarányú réteg 625.000 Ft
1: 32.000 méretarányú réteg 250.000 Ft
1: 64.000 méretarányú réteg 150.000 Ft
1: 128.000 méretarányú réteg 75.000 Ft
1: 256.000 méretarányú réteg 50.000 Ft
1: 512.000 méretarányú réteg 50.000 Ft
1: 1.024.000 méretarányú réteg 50.000 Ft