Címtisztítás, címvalidálás Magyarországra

Címadatbázisok karbantartása, ügyfélnyilvántartások kezelése során gyakran felmerülő probléma a hibásan megadott címek kezelhetősége, a nagy mennyiségű címadat egységesítése. Ilyen problémák megoldásában nyújt segítséget a címtisztító, címvalidáló szolgáltatásunk Magyarországra.

Címtisztítás folyamata

Címtisztítás során referencia közterületnév és címadatbázisaink használatával végezzük el magyarországi címek házszám szintű ellenőrzését, valamint a hibásan vagy hiányosan megadott címek egységesítését, azonos formátumra hozását, tisztítását.
Címvalidálás során az egyes címeknél jelezzük, hogy azok létező címek-e vagy sem.
Geokódoló szolgáltatás használatával – igény esetén – a tisztított címekhez hozzárendeljük azok térbeli koordináta adatait is EOV és/vagy WGS84 vetületi adatokkal.

Használja mindig a céljaihoz leginkább illeszkedő címadatbázist vagy címtisztító szolgáltatást Magyarországra!

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Szolgáltatás árát befolyásoló tényezők

Minden címtisztítási folyamat egyedi.
Számos olyan tényező van, amely befolyásolja a címtisztítás eredményét, ilyenek:

 • a tisztítandó címek mennyisége,
 • a forrásadatok minősége: adatstruktúra, pontosság, valós címek aránya,
 • a címtisztítás elvárt mélysége és a minőség-ellenőrzés szükségessége ,
 • elvárt határidő,
 • elvárt speciális adatstruktúra vagy adattartalom.

A címtisztítási szolgáltatás alapadatbázisai önállóan is megvásárolhatók, saját alkalmazásba illeszthetők.

Kérjen egyedi árajánlatot!

Tisztítandó címeiből egy mintaállomány küldésével térítésmentesen tájékozódhat a címtisztítás eredményességéről és a várható költségekről. A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

A forrásadatbázis minőségének valamint a címtisztítás elvárt eredményének függvényében különböző algoritmusokat és módszereket használunk a magyarországi címadatbázisok tisztítására.

Címtisztítás algoritmussal

Algoritmussal történő automatikus címtisztítás előnye a gyors határidő és az alacsonyabb ár.

Ebben az esetben – az eredményállomány elvárt minőségétől függően – egy vagy több algoritmus futtatásával végezzük el a forráscímek ellenőrzését, szükség szerinti javítását.
Az eredményállomány tartalmazza a forráscímeket és az ellenőrzött, javított címeket, valamint egy minőségkódot mely a címtisztítás illetve a címvalidálás eredményességét mutatja.

Címtisztítás manuális utófeldolgozással

Manuális utófeldolgozás esetén az algoritmus(ok) lefuttatását követően manuálisan is ellenőrizzük a nem megfelelő minőségkóddal rendelkező címeket. Kiszűrjük a típushibákat, ezeket kezeljük, vagy a megrendelőt tájékoztatjuk azok jellegéről. Igény esetén tételesen ellenőrizzük az algoritmusok által nem valósnak ítélt címek helyességét, vagy a hibák okát.

A manuális utófeldolgozás ára mindig magasabb, függ a forrásadatok mennyiségétől, minőségétől és az eredmény elvárt pontosságától.

Minőségi garancia

A címtisztítás hatékonyságát növeli, hogy csak 2015 évben több, mint 16 millió magyarországi cím tisztítását végeztük el megrendelőink számára. A megrendelők között egyaránt szerepelt állami adatgazda, közüzemi szolgáltató, illetve országos ügyfélkörrel rendelkező kereskedelmi cég is. A címek tisztítása során számos specialitással találkozhattunk, mint a településrész nevek használata településként, régi utcanevek megjelenése, külterületi tanyás térségek, üzleti és lakott címek, stb., melyek nagy részét hatékonyan kezeltük a címtisztítás során.

Adattartalom

A címtisztítás eredményállománya a forrásadatok mellett tartalmazza a tisztított címadatokat az alábbi szerkezetben:

 • irányítószám
 • településnév
 • közterület neve
 • közterület jellege
 • házszám
 • címtisztítás minőségkódja

Formátum

A címtisztítás eredményállománya alapértelmezetten az átadott forrásadattáblával megegyező formátumú, általában:

 • .tab szeparált .txt
 • MS Excel
 • MS Access

Kérjen egyedi árajánlatot. A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Kezelt címadat hibák

A címtisztító, címvalidáló szolgáltatás használatával – magyarországi címek esetében – az alábbi típushibák illetve címhez kapcsolódó problémák kezelését vállaljuk:

 • közterület név elírások,
 • rövidítések a közterület névben,
 • rövidítések a közterület típusban,
 • hibás irányítószám megadása, irányítószám elírások,
 • településrész név megadása a településnév helyett (pl: Agárd Gárdony helyett),
 • településrész kiválások, önállóvá vált települések,
 • önálló külterületi lakott helyek (pl: tanyák, majorok)
 • régi nevek használata, átnevezések kezelése,

Minőségkódok

Minden kezelt közterülethet / címhez hozzárendelésre kerül egy minőségkód, mely utal a kezelt közterület vagy cím pontosságára, jellegére:

 • házszám pontos,
 • közeli házszám pontos,
 • létező – nem létező,
 • koordinátája ismert,
 • koordinátája nem ismert

Ügyfélnyilvántartás – Címregiszter tisztítás

Számos szolgáltatás esetében pontosan kell tudni, egységesen kell kezelni az ügyfelek, partnerek címadatait – függetlenül attól, hogy természetes személyek, vállalkozások vagy intézmények. A címtisztítási, címvalidálási szolgáltatás ebben segít magyarországi címek esetében.

A címtisztítási szolgáltatás referencia adatbázisai folyamatosan frissítettek, karban tartottak. Magyarország minden településére egységes szerkezetben, folyamatos változáskövetéssel készülnek. Adatbázis szinttől függően akár házszám mélységig tartalmazzák a címadatokat, minden egyes címhez hozzárendelve a megfelelő térbeli koordinátát is így az egyedi címadatbázis tisztítást követően az új címek felvételéhez, karban tartásához is megfelelő referencia adatbázisként használhatók.

Adatbázis előkészítés – Címtisztítás

A címtisztítási szolgáltatás használata számos navigációs, optimalizációs és körzetesítési szolgáltatás hatékonyságát növeli. Megfelelő referencia adatbázis használatával a címekhez kapcsolódó szolgáltatások pontossága növelhető a címadatbázis redundancia egyidejű csökkentésével, ilyenek:

 • ellátási körzet optimalizálás,
 • közműszolgáltatás (óraleolvasás),
 • szolgáltatási körzet lehatárolás,
 • címzett és címzettlen küldemény kézbesítés,
 • ügyfélpotenciál elemzés,
 • penetrációszámítás,
 • vonzáskörzet illetve lefedettség számítás,
 • stb.

Körzetbejárás, küldemény kézbesítés

Budapest esetében sokszor kevés a cím házszám mélységű ismerete. A GeoXY adatbázis használatával a címtisztítást követően az egész házszámtagon túl is kezelhetők az épület, lépcsőház adatok, melyekhez önálló koordináta adatok is kapcsolhatók, így a bejárás során minden cím a valós térbeli helyén lesz elérhető.

Használja mindig a céljaihoz leginkább illeszkedő címtisztító-geokódoló szolgáltatást, illetve referencia adatbázist ügyfeleihez, partnereihez kapcsolódó magyarországi címei kezeléséhez.

Speciális igényei megoldásához kérjen egyedi árajánlatot. A lehetőségekről  kérdezze munkatársainkat »

Címtisztítás árát befolyásoló tényezők

Minden címtisztítási folyamat egyedi!
Számos olyan tényező van, amely befolyásolja a címtisztítás eredményét, ilyenek:

 • a tisztítandó címek mennyisége,
 • a forrásadatok minősége: adatstruktúra, pontosság, valós címek aránya,
 • a címtisztítás elvárt mélysége és a minőség-ellenőrzés szükségessége ,
 • elvárt határidő,
 • elvárt speciális adatstruktúra vagy adattartalom.

A címtisztítás árát és a vállalási időt ezek a tényezők együttesen befolyásolják.

A címtisztítási szolgáltatás alapadatbázisai önállóan is megvásárolhatók, saját alkalmazásba illeszthetők.

Kérjen egyedi árajánlatot!

Minden címtisztítási folyamat egyedi. Ha mintaállományt küld tisztítandó címeiről (pl.: 100 db random cím), akkor térítésmentesen elvégezzük annak feldolgozását, hogy tájékozódhasson a címtisztítás eredményességéről és a várható költségekről.

Tájékozató árak: 1-20 Ft + ÁFA / cím

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »