Projektinformáció

A MoLaRi rendszer a veszélyes ipari üzemek környezetében bekövetkezett súlyos balesetekről és azok hatásairól ad korai tájékoztatást a lakosság részére. A térinformatikai alrendszer, a kárhatások terjedésének modellezésében segít.

Típus Alkalmazásfejlesztés
Platform  Webes fejlesztés
Iparág / szakterület  Védelem
GeoX termék / szolgáltatás  DSM-10
Megrendelő  Siemens
Nyilvános elérés  nincs

MoLaRi térképes alrendszer

Fejlesztési cél

A MoLaRi  – Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer célja a veszélyes üzemek monitorozása és veszély-, illetve katasztrófahelyzet esetén a lakosság gyors és hatékony tájékoztatása, riasztása.

A MoLaRi rendszer térinformatikai modulja

 • térképes információ-megjelenítési és -lekérdezési funkciókkal, és
 • terjedési modellezési funkciókkal

segíti a döntéshozatali és tájékoztatási folyamatokat.

Mintaképek az alkalmazásból

 A térképi alrendszer feladata, hogy katasztrófák esetén a döntéstámogatási folyamatot térképen illetve táblázatosan megjelenített terjedés modellekkel és az intézményi érintettség kezelésével támogassa, valamint lehetőséget biztosítson egyedi modellezési feladatok elvégzésére.

Objektumokhoz kapcsolódó funkciók

A térképi alrendszerben a különböző térképi elemek különálló rétegekben kezeltek. A felhasználó szabadon állíthatja a rétegek sorrendjét és láthatóságát. A rétegek kezelését a térképablak mellett megjelenő párbeszédpanel segíti, ahol az elérhető funkciók ikonokkal jelöltek.

Rétegkezelés

A rétegek kezelése kiterjed:

 • a rétegsorren módosítására,
 • a réteg láthatóságának beállítására,
 • a réteg elemeire nagyításra,
 • a réteg elemeihez tartozó feliratok láthatóságára, valamint
 • a réteg átlátszóságának beállítására.

Objektumkeresés

Az objektumok gyors kereshetőségét a térképi tájékozódást a rendszer három különböző módon támogatja, ezek:

 • Üzem neve szerinti keresés
 • Cím szerinti keresés
 • Koordináta szerinti keresés (EOV és WGS84 koordináta párok megadásával is).

Térképi információk lekérdezése

A térképi információk lekérdezése egyaránt jelenti:

 • a térképi távolságmérést,
 • a térképen megjelenített objektumokhoz tartozó leíró adatok lekérdezését,
 • a lépték és az aktuális koordináta leolvasását.

Terjedésmodellezés

A terjedésmodellezés célja, hogy a kijelölt objektum térségében a paramétertábla kitöltésével modellezhető legyen a veszélyes üzem környékén a káresemény terjedése, ezzel a kármentesítési, veszélyelhárítási folyamat gyorsítható legyen.

Modell kiszámítása

A modellezési alapadatok megadását követően ( pl.: káros anyag jellege, mennyisége, szélirány, szélerő) a modellezés indításakor a térképen kirajzolható a veszélyeztetett terület nagysága és iránya.

Veszélyeztetett objektumok lekérdezése

A modellezés alapján listázhatók a káreseménnyel potenciálisan érintett objektumok és azok elérési valamint védekezés szempontjából releváns adatai. A veszélyeztetett objektumok térképen megjeleníthetők, az objektum adatlapon közvetlenül állítható az objektum értesítettsége. Valamennyi releváns paraméter szerint a térképi megjelenítés tematikája a beállításoknak megfelelően dinamikusan változik.

Nyomtatás

A nyomtatási funkció egyaránt kiterjed:

 • az aktuális terjedési modell térképének nyomtatására,
 • az érintett intézmények térképi elhelyezkedésének és releváns adatainak nyomtatására, valamint
 • a teljes vészhelyzeti adatlap nyomtatására.