Navigációs adatbázisok Magyarországra

A települések, irányítószám körzetek vagy egyedileg lehatárolt más területegység elérhetőségének ismerete elengedhetetlen a szállítmányozási, járatoptimalizálási, vagy bármilyen más körzet-lehatárolási körzet-optimalizálási folyamat során.

A DSMMátrix – Magyarország településeinek (és irányítószám körzeteinek) legrövidebb, illetve leggyorsabb út adatbázisa. Az adatbázis útvonal optimalizálási, navigációs, körzet-lehatárolási, azaz a települések távolságával, illetve elérésével kapcsolatos bármilyen feladathoz felhasználható.

A DSMRoute adatbázis a KRESZ helyes navigáció alapadatbázisa Magyarországra. Használatával nem csak általános útvonal tervezési és -optimalizálási motorok építhetők, hanem olyan alkalmazásokhoz is felhasználható, ahol fontos a korlátozások (sebesség, súly, magasság, szélesség, behajtás) ismerete is a tervezés során.

Igény szerint vállaljuk egyedileg meghatározott irányítószám körzetektől vagy településektől adott távolságon, vagy időn belül elérhető települések, irányítószám körzetek leválogatását, konkurens helyszínek (elvonzások) meghatározását is.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

Régió központok elérhetősége Magyarországon – DSMMátrix mintaelemzés

A böngészhető térkép itt érhető el »

A DSMMátrix adatbázis önállóan megvásárolható, vagy saját fejlesztésbe illeszthető. Használatával egyedi vonzáskörzet elemzések készíthetők település vagy irányítószám szinten.

A lehetőségekről kérdezze munkatársainkat »

DSMMátrix – elérési út és idő adatbázis

A DSMMátrix elérési út, -idő alapadatbázisából a leválogatás módja, illetve az adatbázis mérete szerint négy különböző jellemzőkkel bíró adatbázis vásárolható meg.

DSMMátrix adatbázisok méret szerint

Az útmátrix négy különböző adatbázisban áll rendelkezésre:

 • legrövidebb út tömör adatbázis,
 • leggyorsabb út tömör adatbázis,
 • legrövidebb út duplikált* adatbázis,
 • leggyorsabb út duplikált* adatbázis

*A duplikált adatbázis tartalmazza az oda és a vissza utat is, míg a tömör adatbázis minden utat csak egyszer tartalmaz. A DSMMátrix elérési út, és -idő adatbázis részletes adatszerkezete »

DSMMátrix adatbázisok – leválogatási mód szerint

Az útmátrix két különböző adatbázisban áll rendelkezésre:

 • legrövidebb út Magyarország településirányítószám körzet középpontjai szerint
 • leggyorsabb út Magyarország település-irányítószám körzet középpontjai szerint

A DSMMátrix adatbázis egy évben egyszer kerül frissítésre a DSM-10 vektoros utca szintű forrástérkép első negyedéves frissítéséhez igazodóan. Adatbázis frissítések időpontja »

Kérdés, vagy megrendelés esetén keresse munkatársainkat »

DSMRoute – KRESZ helyes navigáció adatbázisa

DSMRoute a magyarországi úthálózat  KRESZ-helyes navigációs adatbázisa, mely a DSM-10 térképekhez illesztetten tartalmazza a közlekedési szabályokat és a korlátozásokat.

Az útvonal-tervezési és útvonal-optimalizálási feladatok ellátásához topológiailag helyes, vektoros térképállományok szükségesek. A DSM-10 térkép topológiailag helyes, így települések közötti és a településeken belüli útvonal-tervezési és -optimalizálási feladatok ellátásához alaptérképként használható.

DSMRoute adatforrása

A DSM Route adatbázis leíró adatai helyszíni felmérés alapján kerülnek feltöltésre. Az adatbázis évente aktualizált – a forrásadatbázis DSM-10 térképekhez igazodva – de csak évi egy alkalommal kerül frissített változat forgalomba. Az adatbázis felhasználói hozzáférést kapnak egy Internetes oldalhoz, ahol az adatbázisban észlelt hibákat, változásokat on-line bejelenthetik. A DSM Route adatbázis Magyarország teljes területére rendelkezésre áll.

DSMRoute felépítése

A DSM Route adatbázis szerkezete négy egységre tagolható. Külön kezeli:

 • az éleket és
 • a csomópontokat és mindkét esetben elkülöníti egymástól
 • a grafikus objektumokat és
 • a leíró adatokat tartalmazó adatbázist is.

Ez teszi lehetővé a közlekedési adatok különböző rendszerekben történő felhasználását, megjelenítését. A grafikus objektumok csupán egy egyedi azonosítóval ellátottak, melyen keresztül összekapcsolhatók az adatokkal (EGDE_ID, NODE_ID).

DSMMátrix adatbázis felhasználási területei

A DSMMátrix minden olyan tervezési és elemzési feladatnál felhasználható, ahol a vizsgálat alapja a magyarországi települések (vagy irányítószám körzetek) elérési távolsága és/vagy elérési ideje, ilyenek:

 • ellátási körzet optimalizálás,
 • vonzáskörzet elemzés,
 • járatoptimalizálás,
 • körzetesítés,
 • egyéb.

DSMRoute adatbázis felhasználási területei

A DSMRoute adatbázis minden olyan területen használható, ahol az elemzés alapja az úthálózat egyes szakaszaira vonatkozó közlekedési szabályok és korlátozások figyelembe vétele, ilyenek:

 • útvonaltervezés,
 • járatoptimalizálás,
 • logisztika,
 • szállítástervezés,
 • egyéb.


Az adatbázisok saját fejlesztésekbe, alkalmazásokba illeszthetők, vagy önálló elemzési alapadatbázisként is használhatók.

Kérdezze munkatársainkat!

DSMMátrix adatbázis jellemzői

A DSMMátrix adatbázis generálási szabályai

Az elérési idők számítása az alábbi KRESZ szabályok és forgalmi jellegzetességek (átlagos sebességek) figyelembe vételével történik:

 • Autópálya: 110 km/h (minden esetben, belterületen is)
 • Autóút: 90 km/h kivéve az M0, mert ott 80 km/h
 • Külterületen a főutakon: 70 km/h
 • Belterületen: 40 km/h kivéve Budapest, ahol 25 km/h
 • Kompon: 7 km/h + 30 perc átlagos várakozás

Ezek az értékek “valóságszerűek”, felhasználóink észrevételein alapulnak.

A DSMMátrix adatbázis formátuma

A magyarországi települések és irányítószám körzetek elérési út, -idő adatbázisát:

 • tagolt szövegfájlként és
 • MS Access

formátumban forgalmazzuk.

A települési elérési út, -idő mátrix a DSM-10 digitális vektoros utcatérkép alapján készül. Az adatbázishoz megvásárolhatók azok a térképi rétegek is (úthálózat, csomópontok), amelyekből az adatbázis előállításra került .

 

Kérdezze munkatársainkat!

DSMRoute adatbázis jellemzői

Az adatbázis élekből és csomópontokból, valamint az azokhoz kapcsolódó leíró adatokból áll.

Az él adatbázis közlekedési adatai tartalmazzák minden szakaszra vonatkozólag, hogy az a szakasz:

 • hány sávból áll,
 • egyirányú-e,
 • milyen kategóriájú az út (burkolt, burkolatlan, stb.)
 • milyen sebességkorlátozások érvényesek,
 • milyen behajtási szabályok érvényesek,
 • milyen úthasználati díj érvényes,
 • milyen egyéb korlátozások érvényesek és mi annak az értéke (pl.: súly, magasság).

Az él adatbázis és a geometria között az EDGE_ID teremti meg a kapcsolatot. Minden él a geokódoláshoz szükséges információkkal is ellátott:

 • közterület név,
 • bal/jobb oldali kezdő és végházszám,
 • településnév,
 • irányítószám

A csomóponti adatbázis leíró adatai minden kereszteződésre jelzik, hogy:

 • milyen típusú úthoz tartozó csomópont,
 • van-e ott közlekedési lámpa,
 • a kanyarodás engedélyezett-e, és ha igen
 • hány fordulási szabály van, és mi a kanyarodás szöge fokokban

A csomóponti adatbázis a NODE_ID-n keresztül kapcsolódik a geometriát tartalmazó térképi réteghez. Az él-adatbázissal ellentétben a csomóponti adatbázis nem fix hosszúságú rekordokból épül fel. Ennek oka, hogy különböző számú élek futnak be egy-egy csomópontba.

Adatforrás és adatbázis frissítés

A DSMMátrix és a DSMRoute adatbázisok forrásadatbázisa a DSM-10 vektoros Magyarország utcatérkép.

Az adatbázisok frissítésére egy évben egyszer kerül sor a forrásadatbázis első negyedéves frissítését követően.

Az alapár az adatbázis egyszeri megvásárlási ára. Az adatbázis megvásárlásával egyidőben, vagy azt követően megrendelhető annak folyamatos vagy időszakos frissítése is, ennek ára a frissítés időpontjától és gyakoriságától függ.

Adatbázis frissítésének ütemezése

Termék neve Alapár
DSMMátrix

600 000 Ft + Áfa

DSMRoute

egyedi

 

Az adatbázisok szállítási szerkezete és adatmélysége a megrendelés céljától – a megrendelői igényektől – függően eltérő lehet, így az árak is ettől függően változhatnak.

Kérdezze munkatársainkat!

Újdonságok a termékekkel kapcsolatban