Projektinformáció

A TETA – Területi Tervezést Támogató Rendszer célja, hogy kereshetővé tegye a területi tervezéshez kapcsolódó tervdokumentumokat, az EU tematikus célok szerint lekérdezhetők és térképen megjeleníthetők legyenek a forrásallokációk és a tervellátottsági mutatók.

Típus Alkalmazásfejlesztés
Platform Webes
Iparág / Szakterület Területfejlesztés
GeoX termékek ArcMagyarország, POIX, GeoXRaszter
GeoX szolgáltatások GeoIndeX
Alkalmazott technológiák PostgreSQL, PHP, JavaScript, Java, OpenLayers
Megrendelő Lechner Lajos Tudásközpont
Web teta.teir.hu

teta_nyito

Fejlesztési cél

A TETA területi tervezést támogató webes alkalmazás célja kettős:

A Tervtár és a Dokumentumtár felületek a tervdokumentumok és tervezési folyamatokhoz kapcsolódó egyéb dokumentumok (jogszabályok, tervezési segédletek) rendszerezésével, keresési és letöltési lehetőségével segíti a területi tervezési folyamatokat.

A Térképtár és az Indikátortár felületek a tájékoztatáshoz kapcsolódó funkciókat tartalmazzák. Bárki, aki felkeresi a TETA rendszer webes tájékoztató felületét településtől a megyei szintig képet kaphat:

 • a területi fejlesztési folyamatokat leíró tervdokumentumok készültségi szintjéről – Tervellátottsági térképek,
 • a kitűzött célokhoz rendelt források mértékéről és területi megoszlásáról – Forrásallokációs térképek, valamint
 • a kitűzött területi célokhoz rendelt számszerű mutatók magasabb területi szintekhez és szomszédos területi egységekhez viszonyított mértékéről – Indikátor megjelenítő térképek és grafikonok

Mintaképek az alkalmazásból

Nyilvános funkcionalitás

A TETA Rendszer nyilvános funkcionalitása teszi lehetővé:

 • a tervdokumentumok szöveges és térkép alapú szűrését, keresését,
 • a megyei szintű kivonatolt tervtartalmak összehasonlítását,
 • a tervdokumentumokban definiált feladatokhoz rendelt hazai és Európai Uniós pénzforrások mértékének és területi megoszlásának térképi megjelenítését,
 • a fejlesztési célokhoz rendelhető indikátorok (fejlettségi mutatószámok) térképes megjelenítését, a területi különbségek összehasonlítását, valamint
 • az egyes szakterületekhez tartozó intézményellátottság térképi szűrését és tematikus megjelenítését.

Ügyfélkapun bejelentkezett felhasználók a fenti lehetőségeken kívül véleményezhetik a véleményezésre megnyitott megyei szintű területfejlesztési tervdokumentumokat.

Tervezői funkcionalitás

A TETA Rendszer tervezői illetve admin funkcionalitása teszi lehetővé:

 • új tervdokumentumok alapadatainak, valamint kivonatolt tartalmuknak a feltöltését,
 • új forrásallokációk meghatározását, EU tematikus célokhoz rendelését,
 • új fejlettségi mutatószámok meghatározását, és az azokhoz tartozó idősoros adatok feltöltését, valamint
 • véleményezéshez új tervdokumentumok feltöltését, nyilvánossá tételét, a felhasználói észrevételek kezelését, és azok megválaszolását.

Felhasznált szoftverek, környezetek programnyelvek

 • PostgreSQL,
 • PHP, JavaScript,
 • Java,
 • OpenLayers